SITUAȚII DE URGENȚĂ

În domeniul Situațiilor de Urgență  vă oferim urmatoarele servicii:

  • Întocmirea șcenariilor de securitate la incendiu conform legislaţiei în vigoare;
  • Întocmirea referatelor de conformitate privind respectarea normelor şi normativelor de securitate la incendiu;
  • Întocmirea planurilor de intervenţie în caz de incendiu ;
  • Intocmirea planurilor de evacuare a persoanelor/bunurilor în caz de incendiu ;
  • Întocmirea dosarului de organizare a activităţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;
  • Elaborarea tematicilor şi a programelor de instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă;
  • Întocmirea şi gestionarea fişelor de instruire individuală;
  • Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă.