SECURITATE SI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

În domeniul Securității si Sănătății în muncă, Terra International  operează încă de la înființare. Aceasta experiență și specializare s-a concretizat în obținerea certificatelor de atestare care ne abilitează pentru următoarele servicii:

  • Întocmirea dosarului de organizare a activităţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
  • Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire;
  • Elaboirarea programului de instruire-testare la nivelul unităţii;
  • Elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă;
  • Întocmirea şi gestionarea fişelor de instruire individuală;
  • Instruirea introductiv generală la angajarea lucrătorilor;
  • Identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru fiecare componentă a sistemului de muncă;
  • Elaborarea planurilor de prevenire şi protecţie;
  • Cercetarea accidentelor de muncă urmate de incapacitate temporară de muncă.