PROIECTARE

SERVICII DE PROIECTARE PENTRU TIPURI DE INSTALAȚII PRECUM;

a. Instalații de încălzire;
b. Instalații de ventilare si condiționarea aerului;
c. Instalații sanitare;
d. Instalații hidroedilitare;
e. Instalații de avertizare și stingere a incendiilor
f. Instalații electrice;
g. Instalații frigorifice/

Certificarea energetică a clădirilor:
a. Calculul performanței energetice a clădirilor

Audit energetic pentru clădiri.

SERVICII DE PROIECTARE SI CONSULTANTA CFDP;

Proiectare in construcții:
a. Autostrazi, DE, DN, DJ, DC, drumuri de exploatatie forestiera, altele (alei, accese locuinte, comerciale sau industriale)
b. Drumuri private;
c. Proiectare amenajari stradale, marcaje, elemente de semnalizare;
d. Amenajari parcari, căi de acces imobile;

Consultanta si servicii
a. Consultanta proiecte de drumuri
b. Studii de fezabilitate
c. Proiecte tehnice
d. Detalii de executie
e. Devize de lucrari
f. Evaluari financiare ale lucrarilor de drumuri

SERVICII DE PROIECTARE PENTRU INGINERIA CIVILĂ ȘI HIDROTEHNICĂ:

a. Amenajări exterioare și de teritoriu;
b. Amenajari civile, industriale si agricole;
c. Rețele edilitare;
d. Consolidări de diguri;
e. Restaurări baraje;
f. Reabilitări cursuri de apă;
g. Construcții hidroenergetice si hidrotehnice.