Fondată  în anul 1994, conform CAEN 7112 – Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea, TERRA INTERNATIONAL a reuşit în decursul anilor să se impună în Arad şi nu numai, prin seriozitate, servicii de calitate şi o înaltă conduită profesională.

Suntem o societate cu capital privat, autohton, şi începând cu 2007 ne desfăşurăm activitatea în sediul propriu, un imobil cu 4 nivele, situat în centrul Aradului, creând personalului angajat condiţii de lucru la standarde ridicate şi cu tehnologii de ultimă oră, pentru asigurarea calităţii serviciilor către beneficiari.

Compania a  asigurat  participarea la studii de perfecţionare continuă, atat universitare cat și postuniversitare, a angajaţilor pentru ridicarea nivelului de calificare a acestora. Dotările tehnice se ridică la un înalt nivel de calitate, acest lucru fiind confirmat de existenţa echipamentelor produse de firme de renume la nivel mondial, precum şi de echipamente hardware şi software licenţiate.

Suntem autorizați în toate domeniile de activitate pe care le desfăşoară de către instituţiile statului abilitate, deţinând şi patru certificări ale managementului calităţii.

Calitatea serviciilor noastre este reflectată de multitudinea de proiecte executate, în toate domeniile de activitate. Suntem autorizaţi să realizăm şi să verificăm lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei CLASA I, conform certificatului de autorizare seria RO-B-J, nr. 503 / 14.07.2014,  eliberat de Agenţia Naţională de Cadastru si Publicitate Imobiliară; în domeniul securității și sănătății în muncă conform Certificat de abilitare a serviciului extern de prevenire si protectie nr. 35/28.03.2011, in activitati de sanatate si securitate ocupational eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale și Persoanelor Vârstnice; în domeniul Situațiilor de urgență, Certificat de absolvire seria E nr. 0200914 / 379 / 12.06.2009 a cursului “cadru tehnic cu atributii in domeniul PSI” eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale și Persoanelor Vârstnice.

În cadrul societății îşi desfăşoară activitatea specialişti  cu studii superioare și medii, vechime şi experienţă.

De-a lungul timpului au fost realizate lucrări care acoperă  toată gama serviciilor  de specialitate din domeniile în care noi activăm, colaborând cu instituţii ale statului, societăţi comerciale din România şi din străinătate precum şi cu beneficiari privaţi. Dintre acestea enumerăm o serie de lucrări si beneficiarii acestora:

  • Introducere cadastru imobiliar-edilitar şi constituirea băncii de date urbane a municipiului Arad, a oraşului Pecica şi a localităţilor aparţinătoare – Turnu, Sederhat, Bodrogu Vechi;
  • Delimitarea cadastrală a oraşului Chişineu Criş şi a comunei Zerind;
  • Trasări pentru execuţia “METRO”, “SELGROS”, “PRAKTIKER” Arad şi trasări linii tehnologice ALCOA, Chişineu Criş;
  • Ridicări topografice pentru reabilitarea drumurilor judeţene: DJ 792C (Curtici DN 79), DJ 691 (DJ 682 Neudorf – Limita judeţului Timiş), DJ 707, DC 74, DC 72;
  • Ridicări topografice pentru proiecte de modernizare a străzilor din intravilanul localităţilor Săvârşin, Zăbrani, Neudorf, Chesinţ, Miniş, Ghioroc şi Cuvin;
  • Studii topo pentru întocmire PUZ – zona industrială de nord Chişineu Cris şi Şimandul de Jos, comuna Şimand;
  • Documentații  pentru prima înscriere obiective ale OMV Petrom pe raza UAT-urilor Arad, Pecica și Secusigiu;
  • Documentații  pentru prima înscriere drumuri județene, județul Arad
  • Relevee construcții, hale industriale și apartamente pentru Fortuna SRL Arad, Scala SA Arad, Sildor Prod SRL Arad, Helvetika Milk SRL Pecica, etc;
  • Organizarea activității în Securitatea și Sănătatea în Muncă și Situații de Urgență; evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională, precum și asigurarea de consultanță în domeniul SSM și SU, pentru Millefiori SRL, Helvetika Milk SRL, Libra Office Industry, Vaex Spedition SRL, MaxGuard Security SRL, Albert Berner SRL